Vilkår og betingelser | Careerroo

Websitens brugsbetingelser

Introduktion

Disse brugsbetingelser forklarer, hvordan du må bruge dette websted (‘Webstedet’). Henvisninger i disse betingelser til Webstedet omfatter følgende websteder:

https://www.careerroo.com og alle tilknyttede websider.

Du bør læse disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger Webstedet. Ved at få adgang til eller bruge dette Websted accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og alle dokumenter, der henvises til i dem. Hvis du ikke accepterer nogen af disse vilkår og betingelser, bør du straks ophøre med at bruge Webstedet. Hvis du har spørgsmål om Webstedet, bedes du kontakte os på: https://www.careerroo.com/contact/.

Definitioner og fortolkning

Evnetest

Betyder enhver numerisk ræsonnement, verbal ræsonnement, diagrammatisk ræsonnement, situationsbedømmelse eller anden evnetest eller produkt, der er tilgængelig på Webstedet fra tid til anden;

Indhold

Betyder enhver tekst, billede, video, lyd eller andet multimedieindhold, software eller anden information eller materiale, der er indsendt til, eksisterer på eller er tilgængeligt fra Webstedet;

Vi, Os eller Vores

Betyder Careerroo Limited, et selskab registreret i England og Wales under selskabsregistreringsnummer 07878987, hvis registrerede kontor er beliggende på 1 Lindsey Street, London, EC1A 9HP;

Du eller Din:

Betyder personen, der får adgang til eller bruger Webstedet, dets indhold eller enhver evnetest; og

Virus:

Betyder uden begrænsning enhver ondsindet kode, trojaner, orme og vira, lås, autorisationsnøgle eller lignende enhed, der hindrer eller kan hindre Webstedets funktion.

Fortolkning:

Medmindre sammenhængen ellers kræver det, skal ord i ental omfatte flertal, og ord i flertal skal omfatte ental; og

Enhver sætningsdel, der indledes med ordene herunder, inkluderer, især eller for eksempel eller en lignende sætningsdel, skal fortolkes som illustrativ og må ikke begrænse almindeligheden af de tilhørende generelle ord.

Begrænsninger for brug

Webstedet er kun til personlig og ikke-kommerciel brug. Som betingelse for din brug af Webstedet accepterer du:

 • ikke at bruge Webstedet til noget formål, der er ulovligt i henhold til gældende lov, eller som er forbudt i disse vilkår.
 • ikke at bagtale eller nedvurdere nogen eller fremsætte kommentarer på en vulgær, nedværdigende eller fornærmende måde eller på anden måde bruge Webstedet eller dets

Indhold på en måde, der bringer os eller nogen tredjepart i miskredit eller gør os erstatningsansvarlige over for nogen tredjepart;

 • ikke at dekompilere, kopiere, modificere, distribuere, transmittere, licensere, sublicensere, vise, revidere, udføre, overføre, sælge eller på anden måde stille til rådighed for nogen tredjepart eller på anden måde offentliggøre, dybde-linke, oprette afledte værker fra eller udnytte Webstedet eller dets indhold på nogen måde, undtagen som tilladt af os i henhold til disse vilkår eller som udtrykkeligt er fastsat i gældende lov;
 • ikke at bruge Webstedet til at distribuere vira;
 • ikke at repræsentere eller antyde, at vi godkender nogen anden virksomhed, produkt eller service, medmindre vi separat har aftalt dette skriftligt; og
 • at du alene er ansvarlig for alle omkostninger og udgifter, som du måtte pådrage dig i forbindelse med din brug af Webstedet, og du er alene ansvarlig for at holde dit kodeord og andre kontodetaljer fortrolige.

Vi forbeholder os ret til at forhindre eller suspendere din adgang til Webstedet, hvis du ikke overholder nogen del af disse vilkår eller gældende lov.

Ejendomsret, brug og immaterielle rettigheder

Dette Websted og alle immaterielle rettigheder til Webstedet (herunder uden begrænsning alt indhold) ejes af os. Vi forbeholder os alle vores immaterielle rettigheder (som omfatter uden begrænsning alle ophavsrettigheder, varemærker, domænenavne, designrettigheder, database-rettigheder, patenter og alle andre immaterielle rettigheder af enhver art), uanset om de er registreret eller ikke registreret nogen steder i verden.

Intet i disse vilkår giver dig nogen rettigheder til Webstedet ud over hvad der er nødvendigt for at give dig adgang til Webstedet. Du accepterer at undlade at forsøge at omgå eller slette nogen immaterielle rettighedsmeddelelser, der findes på Webstedet, og især i ethvert digitalt rettigheds- eller andet sikkerhedsteknologi indlejret eller indeholdt i ethvert Webstedsindhold.

Nøjagtighed af oplysninger og tilgængelighed af Webstedet

Selvom vi gør rimelige anstrengelser for at inkludere nøjagtige og opdaterede oplysninger på Webstedet, repræsenterer, garanterer eller lover vi ikke (hverken udtrykkeligt eller ved indirekte henvisning) at noget indhold er eller forbliver tilgængeligt, nøjagtigt, komplet og opdateret, fri for fejl, fejl eller udeladelser eller egnet eller egnet til noget formål. Enhver tillid, du måtte have til oplysningerne på dette Websted, er på din egen risiko, og vi kan suspendere eller afslutte driften af Webstedet når som helst efter vores eget skøn. Intet i disse vilkår skal forhindre nogen obligatorisk lovpligtig krav eller dine lovpligtige rettigheder. Indhold på Webstedet leveres kun til generel information og for at informere dig om os og vores produkter og nyheder, funktioner, tjenester og andre websteder, der kan være af interesse. Det udgør ikke teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning eller nogen anden form for rådgivning, og det bør ikke anvendes til nogen formål.

Selvom vi gør kommercielt rimelige anstrengelser for at sikre, at Webstedet er tilgængeligt, repræsenterer, garanterer eller garanterer vi på nogen måde Webstedets fortsatte tilgængelighed til enhver tid eller uafbrudt brug af Webstedet fra din side.

Webstedet kan indeholde hyperlinks eller henvisninger til tredjepartswebsteder udover Webstedet. Enhver sådan hyperlinks eller henvisninger leveres kun til din bekvemmelighed. Vi har ingen kontrol over tredjepartswebsteder og påtager os intet ansvar for indhold, materiale eller information, der er indeholdt i dem. Visningen af ​​nogen hyperlink og henvisning til ethvert tredjepartswebsted udgør ikke en godkendelse af en sådan tredjeparts websted, produkter eller tjenester. Din brug af et tredjeparts websted kan være underlagt vilkårene og betingelserne for det tredjeparts websted.

Garantier og ansvarsbegrænsning

Du accepterer, at din brug af Webstedet sker på basis af ‘som det er’. Som tidligere nævnt, medmindre andet udtrykkeligt kræves i henhold til gældende lov, giver vi ingen erklæringer, garantier, betingelser eller andre vilkår (hverken udtrykkeligt eller underforstået) i forbindelse med levering af Webstedet, herunder uden begrænsning som til fuldstændighed, nøjagtighed og aktualitet eller noget indhold på Webstedet, eller som til tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, udelukker vi alt ansvar (uanset om det opstår i kontrakt, erstatningsret, overtrædelse af lovbestemt pligt eller på anden måde), som vi ellers kan have over for dig som følge af enhver fejl eller unøjagtigheder i noget indhold, Webstedets utilgængelighed af enhver årsag og enhver repræsentation eller erklæring, der er fremsat på Webstedet.

Vi vil ikke være ansvarlige for nogen tab eller skader, vi forårsager, som vi ikke rimeligt kunne forudse, da du begyndte at bruge Webstedet, for eksempel hvis du mister indtægt, løn, overskud eller omdømme som følge af din brug af Webstedet og/eller handlingerne eller undladelserne fra enhver tredjepart såsom andre brugere af Webstedet eller enhver anden indirekte eller følgeskade, du måtte lide i forbindelse med Webstedet og dets indhold.

Under ingen omstændigheder skal vores samlede ansvar over for dig for krav, der opstår fra din brug af Webstedet (herunder download eller brug af noget indhold) overstige de beløb, du har betalt til os i forbindelse med din brug af Webstedet eller dets indhold

Uanset andet i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser vi ikke vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, for svig eller enhver vildledende vildledning fra os på Webstedet eller for nogen andre lovpligtige rettigheder, der ikke kan udelukkes.

Generelt

Disse vilkår er dateret den 10. september 2013. Ingen ændringer af disse vilkår er gyldige eller har nogen virkning, medmindre de er aftalt skriftligt af os. Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår fra tid til anden. Vores nye vilkår vil blive vist på Webstedet, og ved at fortsætte med at bruge og få adgang til Webstedet efter sådanne ændringer accepterer du at være bundet af eventuelle ændringer, vi foretager. Det er dit ansvar at kontrollere disse vilkår fra tid til anden for at verificere sådanne ændringer.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, skal alle meddelelser fra dig til os sendes pr. e-mail til vores kontaktoplysninger i klausul 1.1, og alle meddelelser fra os til dig vil blive vist på vores websted fra tid til anden.

Vi har intet ansvar over for dig for nogen overtrædelse af disse vilkår, der skyldes enhver begivenhed eller omstændighed uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, lockouts og andre industrielle uoverensstemmelser, sammenbrud af systemer eller netværksadgang, oversvømmelse, brand, eksplosion eller ulykke.

Hvis en del af disse vilkår er eller bliver ugyldig (herunder enhver bestemmelse, hvor vi udelukker eller begrænser vores ansvar over for dig), vil gyldigheden af ​​enhver anden del af disse vilkår ikke blive påvirket. Hvis vi vælger ikke at håndhæve nogen rettighed, vi har mod dig på noget tidspunkt, betyder det ikke, at vi senere ikke kan beslutte at udøve eller håndhæve den rettighed.

Bortset fra vores tilknyttede selskaber, direktører, medarbejdere eller repræsentanter har en person, der ikke er part i denne aftale, ingen rettighed i henhold til den britiske kontrakt (rettigheder for tredjeparter) lov fra 1999 til at håndhæve nogen bestemmelse i denne aftale.

Disse vilkår indeholder hele forståelsen og aftalen mellem os og dig vedrørende din brug af Webstedet og erstatter enhver repræsentation, erklæring eller anden kommunikation (skriftlig eller på anden måde), der er lavet af dig eller os, som ikke er indeholdt heri. Bortset fra bedrageri eller vildledende vildledning har vi intet ansvar for, at en sådan repræsentation er usand eller vildledende.

Du må ikke overdrage, sublicensere eller på anden måde overføre nogen af ​​dine rettigheder og forpligtelser i disse vilkår til nogen anden person.

Disse vilkår og enhver tvist eller krav, der opstår i forbindelse med dem eller deres genstand, skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med engelsk lov.

Vores e-handelsbetingelser

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt, og sørg for, at du forstår dem, før du ansøger om en konto eller et abonnement på nogen af vores produkter. Bemærk, at ved at ansøge om en konto eller efterfølgende et abonnement accepterer du at være bundet af vilkårene.

Du bør udskrive en kopi af vilkårene eller gemme dem på din computer til fremtidig reference. Vi forbeholder os ret til at ændre vilkårene fra tid til anden. Vores nye vilkår vil blive vist på Webstedet, og ved at fortsætte med at bruge og få adgang til Webstedet efter sådanne ændringer accepterer du at være bundet af eventuelle ændringer, vi foretager. Det er dit ansvar at kontrollere disse vilkår fra tid til anden for at verificere sådanne ændringer.

Når du køber tjenester fra os i henhold til disse vilkår, har du visse lovbestemte rettigheder, herunder at tjenesterne udføres med den nødvendige dygtighed og omhu. Intet i disse vilkår påvirker dine lovbestemte rettigheder. Yderligere oplysninger om dine lovbestemte rettigheder kan opnås fra dit lokale Citizens Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) eller Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Introduktion

Disse e-handelsbetingelser forklarer, hvordan du kan registrere dig for en konto og købe et abonnement. Ved at købe et abonnement giver vi dig adgang til abonnementsområdet og det relevante produkt på Webstedet. Før din konto aktiveres, vil du blive bedt om at acceptere disse vilkår. Ved at aktivere din konto accepterer du uigenkaldeligt at være bundet af disse vilkår. Hvis du har spørgsmål til nogen af ​​vores vilkår, bedes du kontakte os ved at bruge oplysningerne i klausul 2.2 nedenfor.

Vores vilkår er kun tilgængelige på engelsk. Ingen andre sprog vil gælde for dem.

Definitioner

I disse e-handelsbetingelser har følgende ord følgende betydninger:

Konto

Brugerkontoen, der kan tilgås via Kontologin-portal og giver dig adgang til gratis prøver og demonstrationer af produktet og til abonnementskøbsportalen på Webstedet;

Kontologin

Betyder de loginoplysninger, der er personlige for dig, der er nødvendige for at få adgang til kontoen som angivet i klausul 6.1(a);

Yderligere vilkår

Har den betydning, der er angivet i klausul 6.2;

Bekræftelses-e-mail

Har den betydning, der er angivet i klausul 6.1(B)(ii);

Kontrakt

Har den betydning, der er angivet i klausul 6.1(B)(ii);

Begivenhed uden for vores kontrol

Betyder enhver handling eller begivenhed uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, lockouts eller anden industriel handling fra tredjeparter, borgerlig uro, optøjer, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, sænkning, epidemi eller anden naturkatastrofe eller svigt af offentlige eller private telekommunikationsnetværk.

Abonnementsområde

Betyder det begrænsede område af Webstedet, der er tilgængeligt via kontoen efter køb af et abonnement, hvor du kan få adgang til produktet i abonnementsperioden;

Produkt

Betyder enten (i) fuldt pakke, (ii) numerisk ræsonnementspakke, (iii) verbal ræsonnementspakke, (iv) diagrammatisk ræsonnementspakke, (v) situationsbedømmelsespakke eller (vi) enhver anden tilgængelig pakke, som er angivet på Webstedet fra tid til anden, herunder enhver demonstration eller eksempeltests;

Tjenester

Betyder vores tjenester, der giver dig tilladelse og faciliterer din adgang til abonnementsområdet og produktet;

Abonnement

Betyder vores tjenester, der giver dig adgang til produktet i abonnementsperioden via abonnementsområdet.

Abonnementsgebyrer

Betyder vores gebyrer for et abonnement på et produkt som angivet på Webstedet og kan ændres når som helst inden du modtager vores bekræftelses-e-mail;

Abonnementsperiode

Betyder abonnementsperioden, der begynder på den dato, hvor du modtager vores bekræftelses-e-mail, og automatisk udløber senere, hvor du har tilladelse til at få adgang til produktet via abonnementsområdet;

Vilkår

Betyder e-handelsvilkårene, der er angivet i dette dokument sammen med vores webstedets brugsbetingelser, privatlivs- og cookiepolitikker;

Du eller Din

Betyder personen, der registrerer sig hos os for en konto. Medmindre sammenhængen ellers kræver det, skal ord i ental omfatte flertal, og ord i flertal skal omfatte ental.

En henvisning til et selskab skal omfatte ethvert selskab, selskab eller andet juridisk organ, uanset hvordan og hvor det er inkorporeret eller etableret.

En henvisning til skriftligt eller skriftligt inkluderer e-mail.

Enhver sætningsdel, der indledes med ordene herunder, inkluderer, især eller for eksempel eller en lignende sætningsdel, skal fortolkes som illustrativ og må ikke begrænse almindeligheden af de tilhørende generelle ord.

Brug af vores websted

Din brug af vores websted er underlagt vores websteds brugsbetingelser, privatlivspolitik og cookiepolitik. Tag dig venligst tid til at læse disse betingelser, da de indeholder vigtige vilkår, der gælder for dig.

Hvor ethvert produkt er tilgængeligt til adgang eller download fra webstedet, er dette vores ophavsretligt beskyttede arbejde. Du må kun bruge sådanne produkter i overensstemmelse med disse vilkår. Alle sådanne produkter er tilgængelige til adgang eller download udelukkende til din personlige brug på en ikke-kommerciel måde, medmindre andet er aftalt skriftligt af os. Enhver reproduktion eller distribution af ethvert produkt, der ikke er i overensstemmelse med disse vilkår, er udtrykkeligt forbudt og kan medføre alvorlige civile og strafferetlige sanktioner.

Hvordan vi bruger dine personlige data

De trin, der kræves for at oprette kontrakten mellem dig og os, er som følger: Oprettelse af din konto: Du udfylder ‘tilmeldingsformularen’ på webstedet og registrerer dine personlige data hos os ved at indtaste dem i e-formularen. Før din konto aktiveres, vil du blive bedt om at acceptere vilkårene. Når du har accepteret vilkårene ved at klikke i afkrydsningsfeltet, kan du aktivere din konto. Ved at aktivere din konto accepterer du uigenkaldeligt at være bundet af disse vilkår. Formålet med kontoen er at give dig mulighed for at træffe en informeret beslutning om at købe et produkt. Køb af et abonnement: Du logger ind på din konto ved hjælp af din kontologin, vælger dit ønskede produkt(er) via abonnementskøbsportalen og registrerer dine personlige betalingsoplysninger hos PayPal (‘Betalingsprocessen’). Ved afslutningen af Betalingsprocessen bekræfter vi, at din konto vil blive eller er blevet givet adgang til abonnementsområdet ved at sende dig en e-mail med en bekræftelse på betaling i overensstemmelse med klausul 6.1(b)(ii) nedenfor. Alle køb af produkter foretages i henhold til vores vilkår.

 • Vi kan sende dig en e-mail for at informere dig om, at vi ikke accepterer din ordre på et abonnement. Dette skyldes normalt følgende årsager:
 • Produkterne er ikke tilgængelige;
 • Vi kan ikke få godkendelse af din betaling;
 • Du har ikke tilladelse til at købe produktet; eller
 • Der har været en fejl fra vores side vedrørende prissætning eller beskrivelse af produktet.
 • Vi vil kun acceptere din ordre på et abonnement, når du har klikket på afkrydsningsfeltet ved siden af ​​vilkårene på registreringssiden. På dette tidspunkt opdateres din konto, og der gives adgang til abonnementsområdet inden for 48 timer og i abonnementsperioden, og en juridisk bindende kontrakt indgås mellem dig og os (‘Kontrakten’).

Abonnementsperioden og abonnementsgebyrer

 • Produktet kan købes ved abonnement, der aktiverer din konto med adgang til abonnementsområdet, hvor produktet kan fås adgang til i abonnementsperioden.

Abonnementsgebyrer betales forud og kan ikke annulleres eller refunderes efter igangsættelsen af ​​tjenesterne i henhold til klausul 6.1(b)(iii). Når kontrakten er indgået, forbliver abonnementsgebyrerne forfaldne og skal betales, uanset i hvilket omfang du bruger tjenesterne.

Afslutning af kontrakten

Hvis kontrakten ophører, påvirker det ikke vores ret til at modtage penge, som du skylder os i henhold til e-handelsvilkårene.

Begrænsning af vores ansvar:

Hvis du er en virksomhed, leverer vi kun tjenesterne til intern brug i din virksomhed, og du accepterer ikke at bruge noget produkt til videresalg eller andre kommercielle formål (herunder intern brug i virksomheden uden forudgående skriftlig godkendelse fra os).

Intet i disse vilkår udelukker eller begrænser vores ansvar for:

 • død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed;
 • svig eller bedragerisk vildledning; eller
 • noget andet ansvar, der ikke lovligt kan udelukkes eller begrænses.

Vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige over for dig i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed eller overtrædelse af lovbestemt pligt), vildledning (uanset om det er uskyldigt eller uagtsomt), restitution eller på anden måde for nogen fortjeneste, tab af forretning, udhuling af goodwill eller lignende tab eller ren økonomisk tab eller for nogen indirekte eller følgeskade, omkostninger, skader, afgifter eller udgifter, der opstår på nogen måde.

Vores samlede ansvar over for dig med hensyn til alle andre tab, der opstår i henhold til eller i forbindelse med kontrakten eller tjenesterne, uanset om det er i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed), overtrædelse af lovbestemt pligt eller på anden måde, må under ingen omstændigheder overstige abonnementsgebyrerne, der er betalt af dig i de tolv måneder forud for datoen for den begivenhed, der fører til tabet, skaden eller kravet.

Bortset fra hvad der udtrykkeligt er angivet i disse e-handelsvilkår, giver vi ingen repræsentationer, garantier eller forsikringer i forbindelse med produkterne eller tjenesterne. Enhver repræsentation, betingelse eller garanti, der kan underforstås eller indarbejdes i disse e-handelsvilkår ved lov, almindelig ret eller på anden måde, er udelukket i det omfang, det er tilladt ved loven. Især vil vi ikke være ansvarlige for at sikre, at produkterne er egnede til dine formål.

Hvis vi undlader at overholde disse e-handelsvilkår, er vi ansvarlige for tab eller skade, du måtte lide, som er en rimeligt forudsigelig følge af vores overtrædelse af disse e-handelsvilkår eller vores uagtsomhed, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der ikke er forudsigelig. Tab eller skade er forudsigelig, hvis de var en åbenlys konsekvens af vores overtrædelse eller hvis de blev overvejet af dig og os på tidspunktet for, at vi indgik kontrakten. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab, der sker som en bivirkning af hovedtabet eller skaden og som ikke er forudsigelig af dig og os (såsom tab af fortjeneste, tab af forretning, afbrydelse af forretning eller tab af mulighed).

Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar for:

 • død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed;
 • svig eller bedragerisk vildledning;
 • enhver overtrædelse af vilkårene, der antydes af forsyningsloven om varer og tjenesteydelser fra 1982;
 • defekte produkter i henhold til Consumer Protection Act 1987; eller
 • noget andet ansvar, der ikke lovligt kan udelukkes eller begrænses.

Begivenheder uden for vores kontrol

Vi vil ikke være ansvarlige eller ansvarlige for nogen manglende præstation eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​nogen af ​​vores forpligtelser i henhold til vilkårene, der skyldes en begivenhed uden for vores kontrol.

Hvis en begivenhed uden for vores kontrol finder sted, der påvirker opfyldelsen af ​​vores forpligtelser i henhold til vilkårene, vil vi:

 • kontakte dig pr. e-mail så hurtigt som muligt for at underrette dig; og
 • vores forpligtelser i henhold til kontrakten vil blive suspenderet, og tiden til opfyldelse af vores forpligtelser vil blive forlænget i hele varigheden af ​​begivenheden uden for vores kontrol.

Andre vigtige vilkår

Overdragelse fra os: Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation, men dette vil ikke påvirke dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår. Vi vil altid underrette dig pr. e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på Webstedet, hvis dette sker. Vores brug af dine personlige data er angivet i vores privatlivspolitik.

Overdragelse fra dig: Du må ikke overføre dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden person, medmindre vi accepterer, at du kan gøre det skriftligt.

Tredjeparters rettigheder: Kontrakten er mellem dig og os. Ingen anden person skal have ret til at håndhæve nogen af ​​dets vilkår, hverken i henhold til Kontraktsloven (tredjeparters rettigheder) fra 1999 eller på anden måde.

Delbarhed: Hver af afsnittene i disse e-handelsvilkår fungerer separat. Hvis en domstol eller anden relevant myndighed afgør, at nogen af ​​dem er ulovlige eller ugyldige, vil de resterende afsnit forblive i fuld kraft og effekt.

Ingen afkald: Hvis vi undlader at insistere på, at du opfylder nogen af ​​dine forpligtelser i henhold til vilkårene, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder mod dig, eller hvis vi forsinkes med at gøre det, betyder det ikke, at vi har afstået vores rettigheder mod dig, og betyder ikke, at du ikke behøver at overholde disse forpligtelser. Hvis vi undlader at håndhæve en fejl fra dig, vil vi kun gøre det skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk vil undlade at håndhæve eventuelle senere fejl fra dig.

Jurisdiktion (Forbruger): Hvis du er en forbruger, bemærk venligst, at vilkårene er underlagt engelsk og walisisk lovgivning. Dette betyder, at en kontrakt om et abonnement for at få adgang til produkter gennem vores websted og enhver tvist eller krav, der opstår i forbindelse med det, vil være underlagt engelsk og walisisk lovgivning. Du og vi accepterer begge, at domstolene i England og Wales vil have ikke-eksklusiv jurisdiktion. Hvis du imidlertid er bosiddende i Nordirland, kan du også indbringe retssager i Nordirland, og hvis du er bosiddende i Skotland, kan du også indbringe retssager i Skotland.

Jurisdiktion (Erhverv): Hvis du er en virksomhed, er vilkårene underlagt engelsk og walisisk lovgivning. Dette betyder, at en kontrakt og enhver tvist eller krav, der opstår i forbindelse med den eller dens genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), vil være underlagt engelsk lovgivning. Vi accepterer begge den eksklusive jurisdiktion for domstolene i England og Wales.

Tilbagebetalingspolitik

30-dages pengene-tilbage-garanti og tilbagebetalingspolitik

De tests, vi leverer, er til øvelse og simulering af de faktiske eksamener, du vil stå over for. De er ikke designet til at være de samme som de faktiske tests og krænker ikke nogen ophavsretslov. Vores mål er at give dig eksponering for flere tests og hjælpe dig med at lære færdigheder, som du kan anvende på hvilken som helst test, du står over for. Vilkårene og betingelserne for vores 30-dages pengene-tilbage-garanti gælder kun for individuelle betalende kunder. For at få en tilbagebetaling skal du indsende en tilbagebetalingsanmodning inden for 30 dage efter køb af deres pakke.

Vær opmærksom på, at som sælger af en online platform er vi udsat for høje niveauer af misbrug. Vi er glade for at give refusioner, der opfylder følgende krav, men kan ikke yde dem under alle omstændigheder. Forhåbentlig forstår du, at vi altid vil forsøge at handle retfærdigt for at sikre, at du er tilfreds med din service, og at vi er i stand til at fortsætte med at betjene dig.

Refusioner vil blive givet i følgende tilfælde:

 • Pakken blev slet ikke brugt. Dette betyder, at der ikke blev taget nogen tests, og du loggede aldrig ind.
 • Der var en teknisk fejl på vores side, der forhindrede dig i at få adgang til din konto. Hvis vi løser dette inden for 48 timer, vil denne sag ikke være gyldig til en refusion.
 • Der var en betydelig forskel mellem vores tests og de rigtige arbejdsgivertests. Hvis forskellene var betydelige, vil der blive givet en fuld refusion. Hvis der var forskelle, men de blev ikke vurderet som betydelige, vil der blive givet en delvis refusion på 25% - 50%. Betydningsniveauet vil blive vurderet ud fra de oplysninger, du giver i din refusionsanmodning.

For at beskytte os mod svigagtig aktivitet er vi ikke forpligtede til at give refusioner af grunde, der falder uden for disse, såsom:

 • Du kan ikke lide platformen
 • Du bestod ikke dine tests
 • Du synes, spørgsmålene er for svære / lette
 • Du tilmeldte dig ved en fejl